Privacy regels


 
Deze juridische mededeling wordt uitgegeven door TopAutoverhuur, dat volledig eigenaar van deze website is (“wij”, “ons” of “onze”). Wij streven ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren, en weten hoe belangrijk het is om persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld op verantwoorde wijze te gebruiken. Wij gaan uiterst zorgvuldig met persoonlijke informatie om en nemen de nodige stappen om deze veilig te bewaren, en ervoor te zorgen dat deze uitsluitend voor onze rechtmatige bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit beleid beschrijft (samen met de gebruiksvoorwaarden van ons boekingssysteem en eventuele andere documenten waarnaar op de website wordt verwezen) de basis waarop persoonlijke gegevens van u die wij verzamelen, of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende alstublieft zorgvuldig, zodat u onze opvattingen en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens begrijpt, en tevens begrijpt hoe wij ermee omgaan.

INFORMATIE VAN U DIE WIJ MOGELIJK VERZAMELEN


De volgende gegevens van u kunnen wij verzamelen en verwerken:
 • Informatie die u ons geeft door formulieren op onze website (“onze site”) in te vullen. Deze omvat informatie die u opgeeft wanneer u zich bij onze site registreert, een boekingsformulier voor het huren van een auto of een aanvraagformulier invult, materiaal publiceert of verdere services aanvraagt.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we gegevens over deze correspondentie bewaren.
 • Verder kunnen wij u vragen om vragenlijsten in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, hoewel u niet verplicht bent om aan dergelijke verzoeken te voldoen.
 • Details van transacties door u via onze site en de afhandeling van uw opdrachten.
 • Details van uw bezoeken aan onze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, hetzij ten behoeve van facturering door ons of voor andere doeleinden, en de resources waartoe u toegang verkrijgt. Wij, en de externe aanbieders van advertenties en inhoud op onze site, kunnen ook informatie verzamelen over waar u zich op het internet bevindt (bijvoorbeeld de URL waar u vandaan bent gekomen, het IP-adres, domeintypen zoals .nl en .com), uw browsertype, het land en de code van de telefoonregio waar uw computer zich bevindt, de pagina's van onze website die tijdens uw bezoek worden weergegeven, de advertenties waarop u hebt geklikt, en eventuele zoektermen die u op onze website hebt ingevoerd. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers, waardoor echter niemand persoonlijk wordt geïdentificeerd.
 • Boekingen: Als u via onze site het huren van een auto boekt, hebben we persoonsgegevens nodig van u en andere passagiers waarop uw boeking betrekking heeft. Afhankelijk van welke service u wenst, vragen wij de volgende informatie: naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en -land, rijbewijsnummer, rijbewijscategorie, paspoortnummer en -type en land van uitgifte van het paspoort, vluchtnummer. Gevoelige informatie, zoals gezondheid, medische gegevens, diëten, mobiliteit en religieuze vereisten, kan ook vereist zijn. Deze persoonlijke informatie kan worden doorgegeven aan andere leveranciers van uw reisregelingen, en tevens aan de overheid (douane en immigratie), beveiliging, kredietcontroleorganisaties en anderen zoals wettelijk vereist en toegestaan is.
 • Beveiligde transacties: Alle aanvragen en creditcardbevestigingen die ons worden gezonden, verlopen rechtstreeks via onze beveiligde server om uw informatie te beschermen. Alle betalingstransacties worden met SSL-technologie versleuteld. Om er zeker van te zijn dat uw browser de beveiligde server gebruikt, controleert u of er een klein hangslotpictogram te zien is in het onderste gedeelte van uw browservenster. Wanneer de stand “op slot” te zien is, wil dat zeggen dat uw transactie beveiligd is. Deze beveiligingsfuncties worden alleen geactiveerd voor pagina's waarop u uw aanvraag kunt weergeven en indienen of uw aanbieding kunt bevestigen door het nummer van uw creditcard op te geven.

COOKIES


Onze website gebruikt cookies om u van andere bezoekers op onze website te kunnen onderscheiden. Hierdoor kunnen wij u tijdens bezoeken aan onze website een goede gebruikservaring leveren en kunnen we onze site verbeteren. Gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en het doel waarvoor deze worden gebruikt, is te vinden in ons Cookiebeleid.

WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN


De gegevens van u die wij verzamelen, kunnen worden doorgegeven naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) waar mogelijk niet dezelfde wetten op de bescherming van persoonsgegevens gelden als binnen de EU van toepassing zijn. Ook zouden deze gegevens kunnen worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan onder meer betrokken zijn bij de afhandeling van uw boeking van huurauto's, de verwerking van uw betalingsgegevens en het leveren van klantenservice. Door uw persoonsgegevens in te zenden verleent u toestemming om uw persoonsgegevens op deze wijze op te slaan of te verwerken. We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. We beperken de toegang tot persoonlijke informatie over u tot medewerkers waarvoor wij menen dat het redelijkerwijs nodig is om in contact met die informatie te komen om hun werk te doen, teneinde producten of diensten aan u te leveren. We hebben beveiligingen van fysieke, elektronische en procedurele aard om persoonlijke informatie over u te beschermen. Helaas is de doorgifte van informatie via het internet niet geheel veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die aan onze site worden doorgegeven niet garanderen; elke doorgifte van gegevens is voor eigen risico. Wanneer wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken we stricte procedures en beveiligingsfuncties om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie te trachten te voorkomen.

HOE DE INFORMATIE WORDT GEBRUIKT


Informatie over u die in ons bezit is, gebruiken wij op de volgende manieren:
 • Om boekingen van autohuur te vergemakkelijken door uw persoonsgegevens aan een autoverhuurder te verstrekken wanneer u via deze website een autohuur boekt.
 • Om ervoor te zorgen dat inhoud van onze site zo effectief mogelijk voor u en uw computer wordt aangeboden.
 • Om u informatie, producten of diensten aan te bieden die u van ons vraagt of waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren, als u toestemming hebt gegeven om voor dat doel te worden benaderd.
 • Om onze verplichtingen wegens contracten van u met ons na te komen.
 • Om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies van onze service als u dat wenst.
 • Om u van wijzigingen in onze service op de hoogte te stellen.
Als u een bestaande klant bent, nemen we alleen contact met u op via elektronische middelen (e-mail of SMS) met informatie en marktonderzoeken over goederen en diensten zoals die welke wij u eerder hebben geleverd. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze wijze gebruiken, dient u dat in uw marketingvoorkeuren aan te geven op het moment dat wij deze gegevens van u verzamelen. Of u kunt het, als u later van onze lijst wilt worden verwijderd, op elk moment aan ons laten weten door op de link “abonnement beëindigen” te klikken, onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE


Wij maken uw gegevens uitsluitend bekend op een wijze die overeenstemt met de doeleinden waarvoor deze is verkregen. We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze agenten, dienstenaanbieders, professionele adviseurs en leden van onze groep, dat wil zeggen onze dochtermaatschappijen, onze uiteindelijke moedermaatschappij en de dochtermaatschappijen daarvan. Bovendien kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden:
 • In het geval dat wij betrokken zijn bij de verkoop of aankoop van bedrijven of activa, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de aspirant-verkoper of -koper van zodanige bedrijven of activa alsmede hun agenten en professionele adviseurs.
 • Als wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of mede te delen om aan enige wettelijke verplichting te voldoen, of teneinde toepassing van de gebruiksvoorwaarden van ons boekingssysteem en andere overeenkomsten te bewerkstelligen; of ter bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons, onze klanten of anderen. Hieronder begrepen is het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en verlaging van het kredietrisico.
Uitgezonderd de hier vermelde situaties verhuren, verkopen of delen wij persoonlijke informatie over u niet aan of met andere personen of niet-verwante bedrijven, behalve om de producten of diensten te leveren die u hebt aangevraagd.

UW RECHTEN


U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Wij stellen u op de hoogte als wij uw gegevens voor zulke doeleinden willen gebruiken, of als wij uw informatie voor dergelijke doeleinden aan derden willen bekendmaken. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door via uw marketingvoorkeuren op het boekingsformulier aan te geven dat u geen marketing-e-mails wilt ontvangen, of door naderhand uw abonnement op dergelijke marketing-e-mails te beëindigen door op de link 'abonnement beëindigen' onderaan elke e-mail te klikken. Tevens kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen met: TopAutoverhuur, info@topautoverhuur.com Onze site kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en verbonden ondernemingen bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites elk hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dat beleid aanvaarden. Wij adviseren u om dat beleid na te gaan alvorens persoonsgegevens naar deze websites te verzenden.

TOEGANG TOT INFORMATIE


U hebt het recht om, afgezien van bepaalde vrijstellingen, een kopie te ontvangen van alle gegevens waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd en die in ons bezit zijn. We kunnen u administratiekosten in rekening brengen om de kosten te dekken die worden gemaakt door aan uw verzoek te voldoen. U dient dan te schrijven aan: TopAutoverhuur; info@topautoverhuur.com, onder vermelding van “Data Access Request”. U dient toereikende informatie bij te voegen om u te identificeren, en alle overige relevante informatie waarover u beschikt die ons redelijkerwijs kan helpen om aan uw verzoek te voldoen. Tevens hebt u het recht om onjuistheden in de persoonsgegevens van u die wij bezitten, te laten corrigeren. Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonlijke informatie over u hebben, kunt u ons opdragen die informatie te corrigeren. Uw opdracht dient schriftelijk te worden gegeven aan het hierboven vermelde email adres.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID


Elke toekomstige wijziging in ons privacybeleid zal op deze pagina worden gepubliceerd en, voor zover toepasselijk. Door onze site na een wijziging in dit privacybeleid te blijven gebruiken, stemt u in met een zodanige wijziging.

VERBODEN GEBRUIK


Het is verboden om een apparaat, software of routine te gebruiken om, hetzij direct of indirect, de juiste werking van deze website of enige activiteit op deze website te verstoren of te trachten te verstoren, of om een overmatige belasting of spanning op onze systemen uit te oefenen. We bewaken de site op toegang door systemen voor gegevensextractie en geautomatiseerde toegang tot informatie, en we blokkeren deelname aan dergelijke activiteiten.

CONTACT


Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gezonden aan: TopAutoverhuur, info@topautoverhuur.com TopAutoverhuur Apdo 222 03700 Denia, Alicante, Spain


Internationale autoverhuur Populaire vliegvelden Populaire treinstations populaire havens Hotel levering 
Copyright © 2019 Topautoverhuur. Auto Verhuur. Alle rechten voorbehouden. | Privacy regels | sitemap